Каталог > Гарантійні зобов'язання

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ ТОВ «АВД УКРАЇНА»

1. Права та обов`язки споживачів за чинним законодавством України.
Права та обов`язки споживачів
Згідно з умовами статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на захист своїх прав, належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (продавця), відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством, звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав, об'єднання в громадські організації споживачів та інші права, встановлені законодавством.
Поряд із правами Закон встановлює і обов`язки для споживачів, котрі полягають в наступному: перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем) документації на товар, в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції, користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (продавцем) в експлуатаційній документації, з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.
Права споживача при придбанні товару належної якості.
Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право обміняти товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14-ти днів, не рахуючи дня купівлі. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару.
Обміну або ж поверненню підлягає виключно товар, котрий не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковку, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.
При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості - не пізніше 7-ми днів.
Права споживача при придбанні товару неналежної якості.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в установленому порядку та строки, має право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару, якщо усунення недоліків здійснювалося силами та коштом споживача за згодою з виробником (продавцем) товару.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в установленому порядку та строки, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
Вимоги споживача пред'являються продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. Продавець, виробник зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред'явити продавцю, виробнику вимогу про повернення сплачених ним коштів за товар, пропорційного зменшення ціни або ж відшкодування витрат на самостійне усунення недоліків товару, причому такі витрати не можуть становити більше 25% від початкової ціни товару.
Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.
Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
2. Гарантійні зобов`язання ТОВ «АВД УКРАЇНА»

ТОВ «АВД Україна» є офіційним представником в Україні торгової марки AWD Interior (Республіка Польща) та імпортує аксесуари для ванних кімнат, які призначені для використання в повсякденному побуті як для власних потреб, так і в комерційних цілях. Уся продукція відповідає встановленим в Україні медичним критеріям безпеки. Для своїх клієнтів підприємство встановлює термін придатності для реалізації в обсязі 12 календарних місяців з дати передачі товару, а для кінцевого споживача підприємством встановлено гарантійний строк служби товару, котрий становить 3-и місяці з дня здійснення покупки в мережі роздрібної торгівлі.

Вимоги до рекламацій
У випадках виявлення споживачем недоліків товару, що поставляється підприємством та реалізується через роздрібну мережу, повернення, обмін чи ремонт такого товару здійснюється у відповідності з Законом України «Про захист прав споживачів» з урахуванням умов, що подані нижче.
При виявленні споживачем істотних недоліків товару в межах гарантійного строку служби товару, зазначеного на етикетці (упаковці, інформаційному листку), споживач зобов`язаний звернутись у магазин, в якому ним здійснено покупку цього товару надавши уповноваженому працівнику магазину для огляду товар, в якому виявлено істотні недоліки, а також розрахунковий документ (фіскальний чек), котрий свідчить про придбання споживачем саме цього товару і саме в цьому магазині.
Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому він взагалі не може бути усунутий, його усунення потребує понад 14 календарних днів, він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;
Уповноважений працівник магазину зобов`язаний здійснити оформлення прийняття від споживача товару з недоліками, заповнивши при цьому усі графи протоколу рекламації, затвердженого Компанією-постачальником, здійснити фотографування товару та окремо виявлені його недоліки, при цьому відсканований протокол зі сканами фіскального чеку магазину про здійснений продаж товару та фото товару з недоліками слід надіслати для опрацювання представником підприємства за електронною адресою Компанії : zakaz@awdukraina.com.ua.
Споживач вправі самостійно надіслати претензію рекомендованим листом на адресу фірми, надавши при цьому заяву довільної форми, в якій слід чітко описати виявлені істотні недоліки товару, місце та дату придбання товару, долучити до заяви розрахунковий документ (фіскальний чек), в якому можливо прочитати дату та місце придбання товару у роздрібній мережі, а також, якщо безпосередньо товар не надсилається разом із претензією, надати фото товару з недоліками для попереднього опрацювання представником підприємства претензії споживача. Крім цього, в заяві споживач зобов`язаний вказати повністю прізвище, ім`я та по-батькові, ідентифікаційний код, розрахунковий рахунок в установі банку куди підприємству слід переказати кошти для споживача в разі задоволення його претензії (номер транзитного рахунку для карт Приватбанку), МФО та назву банку.
Якщо Вам потрібна порада, перш ніж повернути товар зв`яжіться з представником підприємства (№ телефону зазначено на етикетці та на сайті фірми)

Гарантійні умови Товариства не поширюються на наступні випадки:
• пошкодження, спричинені невиконанням правил експлуатації, зберігання чи транспортування, вказаних в інструкції чи на сайті фірми;
• пошкодження товару мали місце до моменту придбання товару споживачем в роздрібній мережі внаслідок неналежного транспортування, завантаження, розвантаження, зберігання працівниками роздрібної мережі (в цьому випадку претензії щодо недоліків товару необхідно висувати продавцю, в якого споживач безпосередньо придбав товар);
• пошкодження, пов’язані з неналежним монтажем, механічними пошкодженнями, пошкодженнями зовнішніх поверхонь, зумовлені неналежною експлуатацією та забрудненням води;
• пошкодження, спричинені обставинами непереборної дії, такими як перепади напруги, блискавка, пожежа, затоплення;
• пошкодження, спричинені дією механічних, хімічних та інших факторів, включаючи застосуванням агресивних засобів для миття та чищення;
• пошкодження, спричинені використанням не за призначенням;
• пошкодження викликані навмисними або необережними діями споживача або третьої особи;
• пошкодження викликані змінами внаслідок застосування товару з метою, що не відповідає встановленій сфері застосування даного товару;
• змінені, стерті або нерозбірливо прописані в документах назва, модель, артикул товару, дата продажу, місце продажу;
• товари були відремонтовані не за гарантійними умовами;
• недотримано вимог щодо поводження з товаром, що викладені на сайті фірми (для деяких видів товару);
• претензії щодо недоліків товару заявлено по закінченню гарантійного строку служби на товар;
• відсутня чи пошкоджена упаковка, в якій реалізовано товар, а також неповна комплектність товару (випадки правильного вскриття упаковки не являються порушенням упаковки).
Гарантія не поширюється на «розпродажний» (уцінений) товар, а також на витратні матеріали (щітки, кільця, прокладки, насадки тощо).

Просимо звернути увагу – будь-які поштові та кур`єрські витрати, пов`язані з поверненням товару Товариством не відшкодовуються.

Підприємство несе відповідальність виключно в рамках даних гарантійних умов та не несе відповідальності за будь-які інші поручительства та/або явні та неявні гарантії , що запропоновані торговими агентами, продавцями чи іншими особами, крім як ТОВ «АВД Україна»


З повагою,

Директор ТОВ «АВД Україна» Ціх П.С.awdukraina.com.ua
awdukraina.com.ua